İLİM PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR
" ... MEKTEBETUL HUDA ... TACUDDİN EL - BAYBURDİ - Evvabin namazı
  SESLİ DERSLERİM
  Abdesti bozan haller
  Abdest ve mesh
  Adak konusu
  Açık artırma ile satış
  Ahirete iman
  Akraba ve komşu hukuku
  Allah'a iman
  Allah yolunda cihad
  Allah'u Azze ve Celle'nin nuzulü
  Allah bu kimseye hidayet vermez demeyin
  Allah korkusunun keyfiyeti
  Allah ... Allah ... Hu ... Hu ... diye zikir olmaz
  Allah'ın indirdikleri
  Allah'ın indirdikleri ile hükmetmek
  Allah'tan haya etmenin anlamı
  Allah'ı zikretmek nasıl olmalı ?
  Allah semadadır ilmi ise her yerdedir
  Allah yolunda infak
  Allah'a tevekkül
  Allah'tan başkası adına yemin edilmez
  Allah'a yakınlık vesileleri
  Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
  Allah c.c nun görülmesi
  Allah yolunda mücadeleye mani olan amiller
  Altın takınma konusu
  Akika kurbanı
  Amellerde orta yol
  Asrı saadette çekilen sıkıntılar
  Aşırı hırs ve istidraç
  Ayakta bevletmenin çirkinliği
  Ayıp ve kusur araştırmamak
  Azil yoluyla korunma
  Bağış ve hediyeleşme
  Basiretli dava adamının vasıfları
  Başkaları için ayağa kalkmak
  Başkalarına karşı üstünlük taslamamak
  Başkalarının namusu hakkında konuşmamak
  Batıl ve bidat tevessüle getirmeye çalıştıkları Ayetler
  Bayram gününün önemi ve bayram namazı
  Bayram hutbesi
  Besmele konusu
  Beşikte konuşan üç kişi
  Bid'atlerin çirkinliği
  Bizim adımız Müslüman
  Boş vakti değerlendirmek
  Boşanma ila alakalı konular
  Büyücü ve kahinlerin kulak hırsızlığı
  Cehalet mazerettir
  Cahiliye inanç ve adetleri
  Cedel'den uzak durmak
  Cemaatle namazın önemi
  Cennet
  Cenaze namazı
  Cenazelerle alakalı konular
  Cennete giden yol
  Cennet ve nimetleri
  Cibril hadisi ve şerhi
  Cihad'ın tarifi ve çeşitleri
  Cuma namazı
  Cuma namazı kılmayanlara
  Çalgı aletleri fitnesi
  Çirkin ve fahiş sözlerden uzak durmak
  Çocuklarla alakalı
  Çocuklar arasında adalet
  Çok gülmekten nehy
  Çoraplar ve ayakkabılar üzerine mesh konusu
  Davette metod
  Dava adamının vasıfları
  Davetçi de bulunması gereken vasıflar
  Deccal Konusu
  Delil sormak
  Dilenciliğin zemmi
  Dilin afetleri
  Dinleri birleştirme gayreti
  Doğruluk
  Doğru yolun menheci
  Duha namazı
  Dul ve bakirenin rızası
  Dünya ve mal sevgisi
  Dürüstlük
  Ebu Hureyre ve hadisciliyi
  Edebü'l müfredin zayıfları
  Ehli kitabın Muhammed'e uyma zorunluluğu
  Ehl'i kitab olan kadınların nikahı
  Emir farz demektir
  Erkeğin kadın üzerindeki hakkı
  El aç rabbine dua et
  Elleri göğüs üzerine bağlamak
  El Va'd ve Vaid kaidesi
  Erkağin koca ve baba kimliği
  Esma'ul husna ve anlamları
  Evlilikte ilk gece
  Evvabin namazı
  Evlat bakımı ve terbiyesi
  Ev reisi ve söz sahibi erkektir
  Ezan ve kamet konusu
  Faizle alakalı konular
  Faiz genelde veresiye alış-verişlerde olur
  Fani dünya ve onun aldatıcı amilleri
  Fatiha konusu
  Fert ve toplumun baş belası zina
  Felaha ulaştıran vesileler
  Fıtratı selime
  Fırkayı naciye ve onun vasıfları
  Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez
  Gayemiz insanları değil Allah'ı razı etmek
  Gıybet dedikodu laf taşımak
  Gusül ile alakalı konular
  Günahları ortadan kaldıran sebepler
  Göz zinası
  Hacc ve Umre konusu
  Hadislerin Kur'ana arz meselesi
  Haram olan nikah türleri
  Haram kılınan bir şeyin parası da haramdır
  Haricilere reddiye
  Haram olan kazançlar
  Havzın başından kovulanlar
  Hayz,İstihaze ve nifas ile alakalı konular
  Hayızlı kadınla sevişmenin caizliği
  Hayvan kesimi
  Hayızlı kadınla cimanın haramlılığı
  Hayızlı kadın namaz kılmaz ve onu kaza da etmez
  Hayvan hakkı
  Hediyeleşme ve bağış yapmak
  Her işe sağdan başlamak
  Her küçük büyüğe giden bir yoldur
  Her şey Allah'a kulluk ediyor ya sen !
  Heva ve hevese uymanın kötülüğü
  Hırs
  Hısnu'l muslimin zayıfları
  Hırs cimrilik ve infak
  Hicab Ayetleri ve Müslüman kadının örtüsü
  Hutbetu'l hace
  Hu ... Hu ... diye Allah zikredilmez
  Irkçılığın zemmi
  İbadetlerde riyakarlık yapmamak
  İbni Mace'nin zayıfları
  İbni Mes'ud rivayeti ve ondan istifadeler
  İbni Teymiye ve mezheb
  İbn Abbas'ın haricilerle munazarası
  İctihad konusu
  İçtihad konusunda sahih olmayan Muaz hadisi
  İçkinin tahrimiyeti ve içenlerin zemmi
  İçki ile tedavi olunmaz
  İhtilaf rahmet midir ?
  İbadette iki temel esas
  İddetle alakalı konular
  İki namazı cem etme
  İlmin ve ilim sahiplerinin değeri
  İlim amel etmeği gerektirir
  İlmi saklamanın çirkinliği
  İman imtihanı gerektirir
  İman hakikati
  İman artar ve eksilir
  İmamın arkasında fatiha konusu
  İmametle alakalı konular
  İnananların acı gerçeği ve çözüm yolu
  İnsanlara muamele sanatı
  İnsanlara vahy veya ilham gelir mi
  İnsanların ayıp ve kusurlarını araştırmamak
  İsbat ve Nefy kaidesi
  İstiska namazı
  İslam'ın fert ve toplumları değerlendirme metodu
  İslam cimriliği sevmez
  İslam kardeşliğini pekiştirme yolları
  İslam'da muta nikahının hükmü
  İslam'da ticaret ahlakı
  İslamı yaşamada sağlıklı kurallar
  İslam kardeşliği
  İsim ve sıfatlar tevhidi
  İsimler ölçü değildir
  İsa a.s'ın göğe yükselişi ve nuzulü
  İslam da bağlılık kurana ve sünnete olmalı
  İslam akidesi
  İşte selefin menheci
  Kabre karşı namaz kılınmaz
  Kabirde telkin olayı
  Kabirlerde namaz kılınmaz
  Kabir azabı
  Kafir ve müşriklerin nikahı
  Kafirlere dostluk beslemenin emareleri
  Kadının kocası üzerindeki hakkı
  Kahinlerin ve Arrafların kulak hırsızlığı
  Kardeş kimliği
  Kadere iman
  Kadına dokunmak abdesti bozmaz
  Kadınların kabir ziyareti
  Kadına şiddet uygulanır mı
  Kadın da ev de at da uğursuzluk var mı
  Kadınlarla güzel geçinmek
  Kadınlara bakmaktan sakınmak
  Kandil kutlamaları
  Kari koca haklari
  Kanaat gönül tokluğu aza rıza ve dilencilik
  Kan abdesti bozmaz
  Kazayı hacet ile alakalı konular
  Kesim konusu
  Keyd mekr ve istihza sıfatları nasıl anlaşılmalı
  Kıble konusu
  Kitaplara iman
  Kibir ve tevazu
  Kurban konusu
  Kur'an yoluyla kazanç elde etmenin nehyi
  Kur'an da mü'minlerin özellikleri
  Kusuf namazı
  Korku namazı
  Korku ile ümit arasında yaşamak
  Korku hususunda haddi aşmamak
  Kötülere yapılan iyilikte bile hayır vardır
  Kul hakkı
  Kur'anı anlamada sünnetin yeri
  Kur'an abdestsiz okunabilir mi ?
  Kuran ve Sünnetin korunduğu
  Kur'an ve sünnet te Mü'min
  Kurban bayramı hutbesi
  La ilahe illallahın manası
  Lanetçi olmamak
  Lanetlenen işler
  Lian - lanetleşme - konusu
  Mehdi ile alakalı hadisler
  Meleklere iman
  Mescid namazı
  Mubaşeretle alakalı konular
  Muhammed Mustafaya uymanın keyfiyeti
  Muaheze ilimden sonradır
  Mutlu bir hayat için vesileler
  Muta nikahı
  Muska ve nazarlık takınmak
  Mü'minlere dostluk beslemenin emareleri
  Müslümanların çıkmazı ve çözüm yolu
  Müslüman kadının örtüsü
  Müslimanın akraba ve komşu hukuku
  Müslümanın evlat kimliği
  Müslüman hanımın eşine karşı saygı ve sevgisi
  Müslümanın ahlakı
  Müslüman kadinin kimligi
  Müslümanların vahdetine mani olan arızalar
  Müşrikler Allah'ı tanıyan ve O'na ibadet eden kimselerdi
  Müziğin haramlığı
  Nafile oruç babları
  Nafile namazlar
  Namaz'da örtülmesi gereken yerler
  Namaz'da tadili erkan
  Namaz'da huşu
  Namaz da ne diyoruz
  Namazın terki ile alakalı teviller
  Namazın kazası olur mu ?
  Namaz'da örtünülmesi gereken yerler
  Namaz için sutre babları
  Namazlarda kunut
  Namazın kıyamında elleri bağlama
  Namaz'ın kadri ve kula sağladığı yararlar
  Namaz kılınacak elbiselerin temizligi
  Namaz kılarken sutre edinme
  Nafaka ile alakalı konular
  Nazar konusu
  Nesei'nin zayıfları
  Nemmamcılık
  Nikahın fazileti ve ona teşvik
  Nikahın şartları
  Nikahı haram olan kadınlar
  Nifak ve alametleri
  Öfke ve ondan kurtulma yolları
  Ölen kimse hakkında hüsnü zan besle ama onu tezkiye etme
  Ölüye fayda sağlayan şeyler
  Ölüye telkin olayı
  Ölülerin ardından ve kabirlerde kur'an okunacağını anlatan zayıf hadisler
  Ölülere Kur'an okunmaz
  Örnek ve önder Allah resulü'dür
  Ölüm hakikati ve ahiret
  Övünmemek ve başkalarına karşı üstünlük taslamamak
  Özürsüz iki namazı cem etme
  Özürlü kimselerin namazı
  Peygamberimiz hakkında haddi aşmamak
  Peygamberler arasında tafdil ve tercih
  Peygamberimizin anne ve babasının durumu
  Rabıta'nın tanımı ve din'deki yeri
  Rafizi ve şiilerin inanç esasları
  Ramazan ve Oruç
  Recm konusu
  Resule itaat
  Resulullah ın şakacı kimliği
  Resule itaatin önemi
  Resim ve suretlerin hükmü
  Resule uymanın keyfiyeti
  Rızası alınmadan kadın ve kız nikahlanamaz
  Rızık endişesinin kulluktaki rolü
  Rukudan sonraki kıyamda elleri bağlama
  Rukye yolu ile tedavi ve muska
  Ruyetullah
  Rüşvet
  Sahih bir akide ne demektir
  Sahih bir akide ümmetin kurtuluşudur
  Sahih olmayan Muaz hadisi
  Sadaka ile alakalı
  Sağlıklı hizmet için kurallar
  Sakal konusu
  Saliha bir eş sahibi olmak
  Salavat konusu
  Sana sorarlar
  Sarıkla ilgili zayıf ve uydurma haberler
  Satranç ve tavlanın haramlılığı
  Seferde namaz
  Secdelerde elleri kaldırma
  Secdeye giderken önce elleri yere koyma
  Sehv secdesi
  Selefin menheci
  Selefin yolu kurtuluş yoludur
  Sevgi ve tazim de haddi aşmamak
  Sırat'ı mustakim
  Sigara haramdır
  Sohbete başlarken ve dağılırken yapılacak dua
  Soru cevap fıtrat konusu
  Soru cevap Allah'a iman
  Soru cevap meleklere iman
  Soru cevap Resullere iman
  Soru cevap Kader
  Soru cevap kitaplara iman
  Soru cevap ahirete iman
  Soru cevap Kıyas konusu
  Soru cevap akide ... 1
  Soru cevap akide ... 2
  Soru cevap Akide ... 3
  Soru cevap Akide ... 4
  Sorunlar ve çözüm yolu
  Sutre babları
  Sünnet vahy'dir
  Sünnet namazlar
  Sünnete ittiba hususunda imamların sözleri
  Süt emme ile alakalı
  Şakacı ve güler yüzlü resul
  Şarkı türkü ve çalgı aletleri fitnesi
  Şer'i kaynaklar
  Şefaat konusu
  Şeytan'dan korunma yolları
  Şeytana sevimli gelen söz ve tavırlar
  Şirku'l ekber ve Şirku'l asğar
  Şirk ve çeşitleri
  Şuurlu dava adamı nasıl olmalı
  Şüpheli şeylerden uzak durmak
  Takva nedir ve takva sa
  Taklidin zemmi
  Talak çeşitleri
  Tasavvuf ve İslam'ın mukayesesi
  Tavla ve satrancın haramlılığı
  Tebuk seferinden geri kalanların kıssası ve ondan istifadeler
  Teravih namazı ve onun rekat sayısı
  Tekfircilere reddiye
  Tesbih namazı
  Tevhidin değeri ve kula sağladığı faydalar
  Tevhide munafi olan şeyler
  Tevhidin mana ve mahiyeti
  Tevhidin üç bölümü
  Tevazu ve kibir
  Tevessül ve vesile
  Tevessül ile alakalı uydurma rivayetler
  Tevbenin önemi ve ona olan ihtiyaç
  Teyemmüm konusu
  Tilavet secdesi
  Tirmizi'nin zayıfları
  Toplumun baş belası zina
  Uğursuzluğa inanmak şirktir
  Uslup kurbanı olmamak lazım
  Uyan artık ey gafil insan
  Ümmetin kur'ana karşı sorumlulukları
  Ümmetin ihtilafı rahmet midir ?
  Üstünlük takva iledir
  Vadeli satışlarda faiz şekli
  Vitir namazı
  Yahudi ve Hıristiyanların Muhammede uyma konusu
  Yasaklanan oruç günleri
  Yatarken okunacak dua ve zikirler
  Yemin konusu
  Yüzük takınma konusu
  Zayıf ve uydurma hadislerden bir demet
  Zekat konusu
  Zemzem suyu
  Zifaf gecesi ve mubaşeret
  Zilhicce ayının fazileti, kurban ve kurban bayramı
  Zikrin tanımı ve keyfiyeti
  Zina ve çeşitleri
  Zinanın cezası
  Zulüm kavramı ve zalimliğin çirkinliği
  Sayaç
  La ilahe illallah'ın şartları
  İbadet amaçlı kabir ziyareti için sefere çıkılır mı ?
  İslami mücadelede şiddet sorunu
  Allah'a aşık olunmaz
  Amel imandandır artar ve eksilir
  Cehenneme giren bir daha kurtulamaz iddiası
  Dualarınızda araya kimseyi sokmayın
  Fiil ile failin arasını ayırmak
  Sahabenin tezkiyesi
  Hayızlı kadın kur'an okuyabilir mi ?
  Hased ... Çekememezlik
  Körü körüne taklit
  Allah'ın isim ve sıfatları konusunda kaçınacağımız hususlar
  İmamlar mezhep kurmadı ... Kur'ana ve Sünnete davet etti
  Ayrılmayın ... parçalanmayın ..
  Gadiri Hum olayı ve Sakaleyn hadisi
  Allah'ın varlığını inkar edenlere
  Gelin ata dede dinini terkedelim
  El ve yüz müstesna hadisi ve anlayışı sahih değildir
  En büyük Tağut şeytandır
  Ahad haber akidede de amelde de hüccettir
  Allah ve Resulü adına yalan söylemenin çirkinliği
  Bir gün tekfirci biriyle konuşuyorum
  Haricilik ve tekfir fitnesi
  Sahabenin sünnete olan bağlılığı
  Yaratılmışların hurmetine Allah'tan bir şey istenir mi ... ?
  Müslümanlar arasında görülen bazı bid'atler
  ,sim ve sıfatlar tevhidi
  Cihad kavramı
  Zayıf hadis ile amel konusu
  Abdestsiz Kur'an ele alınarak okunur mu ... ?
DUHA DAMAZI ( YANİ EVVABİN NAMAZI )
 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
 
{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Duha namazı Evvabin namazıdır. }
 
Deylemi 3729 İbni Huzeyme 1224 Tabarani 3877- M.Evsat Hakim 1/314 Albani 3827-S. Cami
 
{ … Zeyd b. Erkam r.a dan “..... Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Evvabin namazı deve yavrularının ayak altlarının yandığı vakittir. }
 
Müslim : 748/143 - Ebu Avane : 2/270-271 - Ahmed : 4/366-372-375 - Albani : 466 - el-İrva
 
{ … Ebud-Derda ve Ebu Zerr r.a Rasulullah s.a.v den, o da Allah’u Tebareke ve Teala’dan. Allah şöyle buyuruyor : Ey adem oğlu, gündüzün evvelinde - yani kuşluk vakti - benim için dört rekat namaz kıl ki, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim. }
 
Tirmizi 475-Ter : 473 Ebu Davud 1289 Darimi 1/338 Ahmed 5/287- 6/286-287440- 451
 
{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v duha namazını dört rekat kılardı ve Allah’ın dilediği kadar da ziyade ederdi. }
 
Ahmed 6/95-120 Müslim 719/79 Ebu Avane 21267 İbni Mace 1381 Beyhaki 3/47 Albani 462-el-İrva
 
{ … Abdurrahman b. Ebi Leyla şöyle dedi : Bana Nebi’nin duha namazını kılarken gördüğünü Ümmü Hani dışında kimse haber vermedi. Ummü Hani şöyle rivayet etti : Nebi Mekke’nin fethedildiği gün evime geldi. Sekiz rekat namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif namaz kıldığını görmedim, ancak onun rüku ve secdelerini tam yapıyordu. }
 
Müslim 719/80 İbni Mace 1379 İbni Huzeyme 1235 Tayalisi 1520 Tabarani 24/1025-1026-1027- M.Kebir - Abdurrezzak 4858 Humeydi 332-333 Beyhaki 3/48 Ahmed 6/341-342- 425
 
{ … Ebu Zerr r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden her birinizin eklem ve organlarına bir sadaka vermesi vaciptir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her tahlil bir sadakadır. Her tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülüğü yasaklamak bir sadakadır. Kişinin iki rekat kıldığı duha namazı o vucubiyete kifayet eder. }
 
Müslim 720/84 Ebu Avane 2/266 Ebu Davud 1285-6243 Beyhaki 3/47 Ahmed 5/167-178 Albani 461-el-İrva
 
 
 
 
 
                                                                                                      
TACUDDİN EL BAYBURDİ


Bugün 83 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
İLİM PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR